Griaustinis

Projektai

  • Verata - duomenų iš internetinių puslapių surinkimas
  • Stubilous - įrankis web servisų "stubinimui"
  • Oshino - Metrikų surinkėjas Riemann'ui
  • Mintly.eu - Filmų rekomendacijų svetainė